Εντομοστεγή Δίχτυα

Τα έντομα είναι μια από τις μέγιστες απειλές στη σύγχρονη γεωργία, η οποία μπορεί σοβαρά να βλάψει τη συγκομιδή. Τα δίχτυα anti-insect, που χρησιμοποιούνται χαρακτηριστικά στα θερμοκήπια, ή στα διχτυοκήπια, αποτρέπουν στην είσοδο σε πολλά έντομα, όπως αλευρώδης, αφίδα, tuta,για να βλάψουν τη παραγωγή. Η χημική καταπολέμηση, είναι τόσο αποδοτική, όπως και τα δίχτυα αλλά μερικές φορές επιβαρύνουν την υγεία των καταναλωτών.

Αναλυτικές προδιαγραφές

Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ ΕΝΤΟΜΟΣΤΕΓΕΣ 16/10 για TUTA & ΑΛΕΥΡΩΔΗ

Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ ΕΝΤΟΜΟΣΤΕΓΕΣ 20/10 για TUTA – ΑΛΕΥΡΩΔΗ & ΘΡΥΠΑ

Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ TUTA ABSOLUTA

Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ ANTI-BOMBI ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ ΕΝΤΟΜΟΣΤΕΓΕΣ CIMI NET για TUTA ABSOLUTA – CARPO CAPSA- BUDBUGS

Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ ΕΝΤΟΜΟΣΤΕΓΕΣ για DROSOPHILA SUZUKI

Retificio Padano RETIFICIO PADANO